VNTSD Camera

Fixed IP Cameras

Cung cấp phạm vi bảo hiểm tập trung chính xác nơi bạn cần.

PTZ Cameras

Giám sát các khu vực rộng lớn bằng một camera duy nhất và ghi lại chi tiết với chế độ xem camera rộng và cận cảnh.

Panoramic Cameras

Có được nhận thức tổng thể về tình huống với phạm vi bao phủ rộng lớn trên nhiều hướng.

Specialty Cameras

Duy trì vùng phủ sóng đáng tin cậy ngay cả trong môi trường khắc nghiệt với các giải pháp chắc chắn và đáng tin cậy của chúng tôi.

 

VNTSD Điện thoại và Thiết bịHiệu suất chất lượng và các tính năng thiết yếu với một phần nhỏ chi phí


Điện Thoại Tầm Trung Để Nâng Cao Năng Suất Với Các Ứng Dụng Doanh Nghiệp Tích Hợp


Điện thoại điều hành cuối cùng dành cho máy tính để bàn


Giải pháp điện thoại DECT không dây cho doanh nghiệp


Cổng VoIP SS7 cho các cuộc gọi từ 512 đến 32.768


Cổng phương tiện SIGTRAN SS7 cho các cuộc gọi TDMoIP từ 512 đến 2.048


Cổng TDM+VoIP SS7 với T1/E1/J1
 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Support: admin@vntsd.com / +84 984 386 386
Join Our Email List
Have Us Contact You
or